26 Οκτωβρίου 2012

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα να μην προσέλθει σε καμία εκλογική διαδικασία για τα Σ.Δ., υπερασπιζόμενη το δημόσιο και δωρεάν Πανεπιστήμιο!

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

                                                                      ΨHΦIΣMA

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη σημερινή της συνεδρία της 25-10-2012, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της αναφορικά με την εξέλιξη των διαδικασιών εκλογής του Συμβουλίου Διοίκησης. Εκτιμά ότι τόσο η διαδικασία της επιστολικής, όσο και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι διαβλητές και αντιδημοκρατικές και για τους λόγους αυτούς αντιτίθεται σε αυτές.
Ασφαλώς και ο διορισμός των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου προσβάλει βάναυσα το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου.
Η Σύγκλητος, με βάση τα παραπάνω, θεωρεί ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν θα πρέπει να προσέλθει σε αυτές τις εκλογικές διαδικασίες, επιδεικνύοντας τη στάση που μέχρι σήμερα έχει τηρήσει για την υπεράσπιση όσων το Πανεπιστήμιο αντιπροσωπεύει.

                                                                                                        Από τη Γραμματεία Συγκλήτου