Τμηματικοί Οδηγοί - Προγράμματα

Τμήμα Φιλολογίας

Γραμματεία: αίθουσα 305 (3ος όροφος) τηλ. 2107277310

Iστότοπος Τμήματος

Σπουδαστήρια
Κλασικής Φιλολογίας: αίθουσα 745 (7ος όροφος) τηλ. 2107277785-6
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00-18:00 Παρασκευή 09:00-16:00

Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας: αίθουσα 829 (8ος όροφος) τηλ. 2107277843
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-18:00

Γλωσσολογίας: αίθουσα 830 (8ος όροφος) τηλ.2107277853
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00-18:00 Παρασκευή 09:00-16:00


Λαογραφίας: αίθουσα 734 (7ος όροφος) τηλ. 2107277777
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη 09:00-16:00, Τρίτη και Πέμπτη 09:00-19:00
Παρασκευή 09:00-15:00

Για εύρεση μέσω διαδικτύου:
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης
Iστότοπος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Iστότοπος Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου
Ιστότοπος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου


Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γραμματεία: αίθουσα 306 (3ος όροφος) τηλ. 2107277970

Ιστότοπος Τμήματος

Σπουδαστήρια
Ιστορίας: αίθουσα 646 (6ος όροφος) τηλ. 2107277687
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-18:00

Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης: αίθουσα 647 (6ος όροφος) τηλ. 2107277695
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-18:00

Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας / Πρόγραμμα Ψυχολογίας 

Γραμματεία: αίθουσα 304 (3ος όροφος) τηλ. 2107277316

Ιστότοπος Τμήματος

Σπουδαστήρια
Φιλοσοφίας: (7ος όροφος) τηλ. 2107277795
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-18:00

Παιδαγωγικής: αίθουσα 536 (5ος όροφος) τηλ. 2107277577
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00-17:00 Παρασκευή 09:00 - 15:00

Ψυχολογίας: αίθουσα 534 (5ος όροφος) τηλ. 2107277565
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γραμματεία: αίθουσα 411 (4ος όροφος) τηλ. 2107277774

Iστότοπος Τμήματος


Σπουδαστήριο Αγγλικής: αίθουσα 929 (9ος όροφος) τηλ. 2107277905
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00-18:00 Παρασκευή 09:00-15:00

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσα και Φιλολογίας

Γραμματεία: αίθουσα 410 (4ος όροφος) τηλ. 2107277423

Ιστότοπος Τμήματος

Σπουδαστήριο Γαλλικής: αίθουσα 928 (9ος όροφος) τηλ. 2107277939
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γραμματεία: αίθουσα 307 (3ος όροφος) τηλ. 2107277307

Ιστότοπος Τμήματος

Σπουδαστήριο Γερμανικής: αίθουσα 737 (7ος όροφος) τηλ. 2107277779
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00

Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γραμματεία: νέα πτέρυγα 8ου ορόφου αίθουσα 9 τηλ. 2107277967

Ιστότοπος Τμήματος

Σπουδαστήριο Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας: αίθουσα 805 (8ος όροφος) τηλ. 2107277942
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 09:00-15:00 Τρίτη - Πέμπτη 09:00-17:00

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γραμματεία: αίθουσα 512 (5ος όροφος) τηλ. 2107277966

Ιστότοπος Τμήματος

Σπουδαστήριο Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας: αίθουσα 805 (8ος όροφος) τηλ. 2107277942
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 09:00-15:00 Τρίτη - Πέμπτη 09:00-17:00


Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Γραμματεία: αίθουσα 321 (3ος όροφος) τηλ. 2107277541

Ιστότοπος Τμήματος

Σπουδαστήριο: αίθουσα 917 (9ος όροφος) τηλ. 2107277789
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-18:00

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Γραμματεία: αίθουσα 322 (3ος όροφος) τηλ. 2107277784

Iστότοπος Τμήματος

Σπουδαστήριο: 9ος όροφος τηλ. 2107277931
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00

Χρήσιμοι ιστότοποι


η συνέχεια εδώ...