23 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

 Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στη σημερινή έκτακτη συνεδρία της 19ης Σεπτεμβρίου 2013 συζήτησε εκ νέου το θέμα της πολιτικής της διαθεσιμότητας του Διοικητικού Προσωπικού στο Ε.Κ.Π.Α. και λαμβάνοντας υπόψη:


Τις αποφάσεις των προηγούμενων συνεδριών της Συγκλήτου σχετικά με αυτό  το θέμα,
Το ομόφωνο ψήφισμα της έκτακτης συνόδου των Πρυτάνεων της 17ης /9-2013,
Την επίσημη κατάθεση των πραγματικών στοιχείων για το Διοικητικό Προσωπικό του ΕΚΠΑ, βάσει του αλγορίθμου που υπέδειξε το Υπουργείο Παιδείας, συμφώνως προς τα οποία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, αντιθέτως μάλιστα διαπιστώνεται η ύπαρξη σοβαρού ελλείμματος,
Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν θα μπορέσει να υποστηρίξει το εύρος των δραστηριοτήτων του σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε ερευνητικό και κλινικό έργο και το πλήθος των διεθνών του υποχρεώσεων εάν εφαρμοστεί η πολιτική αυτή (εξυπηρετούμενος φοιτητικός πληθυσμός 65.682, μέλη ΔΕΠ 1.974, διοικητική υποστήριξη:  τριών Γενικών Διευθύνσεων, τριών ανεξάρτητων Διευθύνσεων, 40  Γραμματειών  Σχολών και Τμημάτων, 32 Βιβλιοθηκών ενοποιημένων σε 8 μεγάλες κεντρικές Βιβλιοθήκες, 66 Κλινικών, 174 Εργαστηρίων, 18 Μουσείων, κάλυψη αναγκών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης κτηρίων).
Καθιστά σαφές ότι η πολιτική της διαθεσιμότητας στο ΕΚΠΑ οδηγεί το Ίδρυμα σε εκ των πραγμάτων λειτουργική απαγόρευση.

Ζητά από τα συναρμόδια Υπουργεία να αναθεωρήσουν την πολιτική τους ως προς το μέτρο της διαθεσιμότητας για τα Α.Ε.Ι. της χώρας.

Συνεχίζει την ενημέρωση της κοινής γνώμης και των αρμοδίων φορέων και

Καλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμβάλουν στη διατήρηση του ακαδημαϊκού κλίματος που θα επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας και την αποτελεσματική προβολή των θέσεων του Πανεπιστημίου.

Αθήνα 19-9-2013
Η Σύγκλητος του Ε.Κ.Π.Α.