2 Σεπτεμβρίου 2013

''Εξαφανίζονται'' φιλολογικά μαθήματα από τα ΕΠΑΛ!

αναδημοσίευση από alfavita.gr
Η Ένωση Φιλολόγων Νομού  Ηρακλείου (Ε.Φ.Ν.Η.)  διαμαρτύρεται με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο για την «εξαφάνιση» του μαθήματος της Ιστορίας στα ΕΠΑ.Λ. και την κατάργηση των μαθημάτων υποστήριξης των Νέων Ελληνικών. 


Συγκεκριμένα, ενώ το μάθημα της Ιστορίας διδασκόταν δύο ώρες την εβδομάδα στην Α΄ Λυκείου και μία στη Β΄ Λυκείου (και αυτές ήταν παιδαγωγικά ανεπαρκείς, αλλά υπήρχε ανοχή, καθώς επρόκειτο για επαγγελματική εκπαίδευση) και ενώ ο αρχικός σχεδιασμός του Υπουργείου ήταν να διδάσκεται το μάθημα έστω 1 ώρα εβδομαδιαία σε κάθε τάξη (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου), τώρα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται να διδάσκεται το μάθημα μόνο μία ώρα την εβδομάδα και μόνο στην Α΄ Λυκείου. Δεν είναι δυνατόν, οι μαθητές με μία ώρα την εβδομάδα και μόνο στην Α΄ Λυκείου να διδαχτούν Αρχαία, Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία -ούτε καν μία ιστορική περίοδο- και με τον  τρόπο αυτό να αποκτήσουν στοιχειώδη - έστω- γνώση της ιστορικής συνέχειας και ιστορική παιδεία. Η πρόταση συνιστά παγκόσμια πρωτοτυπία και καθιστά πρακτικά αδύνατη τη διδασκαλία του μαθήματος. Μήπως  οι ιθύνοντες αυτού του σχεδίου νόμου επιθυμούν να δημιουργήσουν "ιστορικά αναλφάβητους" μαθητές;

    Παράλληλα, το υπουργείο κατήργησε τα μαθήματα υποστήριξης των Νέων Ελληνικών (δύο ώρες στην Α΄ και μία στη Β΄ Λυκείου, που αφορούσε κυρίως στους μαθητές με γλωσσικές αδυναμίες, την πλειονότητα δηλαδή των μαθητών).
Το γεγονός ότι πρόκειται για επαγγελματική εκπαίδευση δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραγκωνιστεί περαιτέρω η ιστορική παιδεία και η Ελληνική Γλώσσα.

   Καλούμε το Υπουργείο την ύστατη στιγμή να μην προχωρήσει  στην υλοποίηση των προαναφερθέντων μέτρων, που βαθαίνουν το χάσμα ανάμεσα στους μαθητές του Γενικού και του Τεχνικού Λυκείου και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κατηγορίας  μαθητών χωρίς συνείδηση της ιστορικής τους ταυτότητας. Στους κρίσιμους αυτούς καιρούς είναι απόλυτη ανάγκη να ενισχυθεί η ιστορική και γλωσσική παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης  και όχι να συρρικνώνεται ή να καταργείται εντελώς.