15 Ιανουαρίου 2014

Μη Μ.Α.Σ. διασπάς το σύλλογο …

Εδώ και ένα χρόνο, η ΚΝΕ ή αλλιώς ΜΑΣ, πηγαίνοντας κόντρα στην ενότητα 
του συλλόγου Φιλοσοφικής «Κώστας Βάρναλης», προσπαθεί να δημιουργήσει 
ξεχωριστό, “ανεξάρτητο” σύλλογο Ιστορικού-Αρχαιολογικού.

Γιατί ο σύλλογος αυτός πλήττει εμάς και την ενότητά μας;

1.    Τα φοιτητικά συμφέροντα, τα ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές (φοιτητικές παροχές, συνθήκες σπουδών, δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης) είναι κοινά για όλα τα τμήματα της Φιλοσοφικής.

Και είναι εξίσου κοινοί οι αγώνες που κλήθηκαν, καλούνται και θα κληθούν να δώσουν οι φοιτητές για την διεκδίκηση ή την προάσπισή τους. Για παράδειγμα, οι εσωτερικοί κανονισμοί που έρχονται για να φέρουν μια σειρά από καταστροφικές αλλαγές στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (π.χ. διάσπαση πτυχίων, διαγραφές φοιτητών, περικοπή συγγραμμάτων και άλλων παροχών όπως σίτιση και στέγαση) θα αποτελέσουν κοινό πρόβλημα τόσο για τον φοιτητή του Ιστορικού-Αρχαιολογικού όσο και για τον φοιτητή οποιουδήποτε άλλου τμήματος της σχολής μας! Ο αγώνας εναντίον τους απαιτεί ευρύ συντονισμό όλων των φοιτητών κάτι που μόνο μέσα από τις Γενικές μας Συνελεύσεις μπορούμε να πετύχουμε! 

2.    Τα ζητήματα φοιτητικής καθημερινότητας (καθαριότητα χώρου, περιστατικά καθηγητικής ή εργοδοτικής αυθαιρεσίας, προβλήματα στην μετακίνηση/τις βιβλιοθήκες/τις γραμματείες) επηρεάζουν άμεσα όλους τους φοιτητές, και απαιτούν μια συνολική θεώρηση και αντιμετώπιση. Για παράδειγμα , η πρόσφατη απόλυση των καθαριστριών της Φιλοσοφικής είναι ένα ζήτημα που αφορά ή θα πρέπει να αφορά μονάχα το Ιστορικό-Αρχαιλογικό;


3.    Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών της Φιλοσοφικής, με τα μεγαλύτερα τμήματα να είναι καθηγητικά, έχει κοινή εργασιακή προοπτική. Χαρακτηριστικό είναι ότι τρία από τα πιο μεγάλα τμήματα (Φιλολογικό, Ιστορικό-Αρχαιολογικό και ΦΠΨ) παρέχουν στους αποφοίτους ενιαίο πτυχίο με ισάξια επαγγελματικά δικαιώματα. Γιατί λοιπόν ο φοιτητής του Ιστορικού-Αρχαιολογικού να βρίσκεται σε διαφορετικό σύλλογο από τους φοιτητές των άλλων τμημάτων, όταν έχουν κοινή προοπτική και επομένως έχουν,ως ενα βαθμό φυσικά, κοινές προσδοκίες και απαιτήσεις για  το μέλλον τους;

Σωστά όλα αυτά αλλά το κάθε τμήμα δεν έχει ειδικά προβλήματα;

Για τα εξειδικευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε τμήμα, υπάρχει η Τμηματική Συνέλευση, η οποία αφενός είναι σε θέση να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά κάποια επιμέρους ζητήματα που απασχολούν το τμήμα, αφετέρου δε δρα αντιπαραθετικά με την Γενική Συνέλευση. Στόχος, μάλιστα, τον Τμηματικών Συνελεύσεων είναι και η ίδια η βελτίωση των όρων διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων.
Εμείς, ως ΣΑΦ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς η κίνηση της ΚΝΕ είναι προς όφελος του φοιτητή Ιστορικού-Αρχαιολογικού και πώς είναι προωθητική για το φοιτητικό κίνημα, όταν όχι μόνο δεν βοηθά στην βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας και την διεκδίκηση των ενιαίων συμφερόντων αλλά και στερεί από τον φοιτητή τα συλλογικά όπλα που του παρέχει ένας ενιαίος και ισχυρός Φοιτητικός Σύλλογος. Για εμάς, η καθηγητική αυθαιρεσία σε κάποια αίθουσα του Γαλλικού τμήματος είναι εξίσου σημαντική με την υποχρεωτική αγορά ενός συγγράμματος στο Ιστορικό Αρχαιολογικό! Τα προβλήματα και τα συμφέροντά μας είναι κοινά και μόνο μέσα από κοινούς συλλογικούς αγώνες και ισχυρά, ενιαία συλλογικά όργανα μπορούμε να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο!

Να μην ξεχνάμε τι έχουμε πετύχει μέσα από τον ενιαίο σύλλογό μας!

Όλοι μαζί, να διορθώσουμε τις ελλείψεις του, στηρίζοντας τις συλλογικές διαδικασίες!