27 Ιανουαρίου 2014

Εκπαίδευση με χαρακτήρα ταξικό και ένα σχόλιο της ΣΑΦ

Με αφορμή τα αποτελέσματα της παρακάτω έρευνας, την οποία αναδημοσιεύουμε από το tvxs.gr, μας δίνεται η ευκαιρία να πούμε δυο λόγια για το ταξικό σχολείο και εν γένει για την ταξικότητα της εκπαίδευσης.  Παρά τον τυπικό δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και την ύπαρξη δημόσιων σχολείων και πανεπιστημίων, η εκπαιδευτική διαδικασία για κάποιους κοστίζει ακριβά και για κάποιους άλλους τόσο ακριβά που αναγκάζονται να την παρατήσουν. Αναφερόμαστε βεβαίως στον θεσμό της παραπαιδείας, η οποία έχει εδραιωθεί εδώ και χρόνια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ρουφά εκατοντάδες έως και χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις των φροντιστηρίων με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπορούν να αναμετρηθούν ισότιμα στο πεδίο του ανταγωνισμού που έχει διαμορφωθεί εντός του εκπαιδευτικού συστήματος και να αποκλείονται κοινωνικά, αναπαράγοντας τον φαύλο κύκλο της φτώχειας.
Επιπλέον, ένας άλλος ρόλος που επιτελεί η εκπαίδευση είναι αυτός της εγχάραξης συγκεκριμένων ιδεολογικών χαρακτηριστικών στους μαθητές. Και αυτός ο ρόλος συχνά αποτελεί εμπόδιο σε μαθητές που προέρχονται από πολύ χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα να ακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς προσκρούουν σε αντιφάσεις ανάμεσα στην πραγματικότητα και την καθημερινότητα έτσι όπως τη βιώνουν και στην πραγματικότητα έτσι όπως θέλει να τη διαμορφώσει και να την παρουσιάσει το εκπαιδευτικό σύστημα. 
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την επιμήκυνση του σχολικού έτους που προανήγγειλε ο Υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος καταδεικνύουν το ρόλο του σύγχρονου σχολείου. Η παράταση του σχολικού έτος δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους σημερινούς μαθητές παρά μόνο περαιτέρω εντατικοποίηση και στείρα γνώση αφαιρώντας τους ταυτόχρονα ώρες και μέρες από άλλες δραστηριότητες και πηγές κοινωνικοποίησης.

αναδημοσίευση από tvxs.gr

Ένα ταξικό δημόσιο σχολείο καταγράφει η έρευνα της Palmos Anlysis για το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής, επισημαίνοντας τις ανισότητες που προκύπτουν στο δρόμο των μαθητών από τη δευτεροβάθμια προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπορεί η συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις να ανέρχεται στο 90%, δίνοντας την εικόνα μια σχεδόν καθολικής συμμετοχής για είσοδο σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ωστόσο οι προοπτικές επιτυχίας σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό από το οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας και την εξωσχολική υποστήριξη.


Σύμφωνα με την έρευνα, στις Πανελλαδικές εξετάσεις συμμετέχουν 9 στους 10 απόφοιτους Λυκείου. Σημειώνεται πως το 33% των μαθητών που δεν έχουν εξωσχολική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του Λυκείου δεν συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ο κύριος όγκος των μαθητών που δεν συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις προέρχονται από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα

Διπλάσιες πιθανότητες πρόσβασης στις υψηλόβαθμες σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν οι μαθητές με εξωσχολική υποστήριξη. Το 52% έχουν βαθμό αποφοίτησης πάνω από 17 σε σχέση με τους μαθητές χωρίς εξωσχολική υποστήριξη στο Λύκειο, που βαθμό άνω του 17 έχει το 25%.

Επίσης διπλάσιο ποσοστό μαθητών με βαθμό αποφοίτησης άνω του 17 προέρχεται από οικογένειες με μηνιαίο εισόδημα άνω των 1500 ευρώ σε σχέση με τους μαθητές που προέρχονται από χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα με μηνιαίο εισόδημα κάτω από 1.500 ευρώ (66% έναντι 37%).
  
Η εξωσχολική υποστήριξη, όπως προκύπτει από την έρευνα, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της Παιδείας στην Ελλάδα, καθώς το 80% των μαθητών έχουν εξωσχολική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του Λυκείου. Τα υψηλότερα ποσοστά μαθητών χωρίς εξωσχολική υποστήριξη στη διάρκεια του Λυκείου παρατηρούνται σε οικογένειες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων (35%), σε οικογένειες με έναν ή δύο γονείς άνεργους (43%), σε οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα (πάνω από 30%) και σε οικογένειες που ζούνε σε αγροτικές περιοχές (30%).

Σε όσους δηλώνουν ότι έχουν εξωσχολική υποστήριξη, σχεδόν όλοι παρέχουν υποστήριξη στα παιδιά τους στην Γ’ Λυκείου, 4 στους 5 παρέχουν εξωσχολική υποστήριξη στα παιδιά στη Β’ Λυκείου και περίπου οι μισοί παρέχουν εξωσχολική υποστήριξη στα παιδιά τους από την Α’ Λυκείου.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το φροντιστήριο αποτελεί την κύρια οδό υποστήριξης των παιδιών στο Λύκειο, είτε αυτόνομα είτε – σε πολύ μικρότερο βαθμό – σε συνδυασμό με ιδιαίτερα μαθήματα. Βασικός λόγος για την έλλειψη εξωσχολικής υποστήριξης στους μαθητές της Γ’ Λυκείου αναφέρεται η οικονομική δυσχέρεια (47%).

Περνώντας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Περίπου 8 στους 10 μαθητές που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις κατά την τελευταία 5ετία εισήχθησαν σε κάποιο ΑΕΙ/ΤΕΙ και το παρακολουθούν, ενώ 1 στους 10 παρότι εισήχθη σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν το παρακολουθεί, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Το 15% των μαθητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις δεν πέρασαν σε κανένα τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το ποσοστό αποτυχίας στους μαθητές με εξωσχολική υποστήριξη στο Λύκειο είναι 12%, ενώ στους μαθητές χωρίς εξωσχολική υποστήριξη στο Λύκειο είναι τριπλάσιο (35%).

Όπως προκύπτει από την έρευνα το ποσοστό επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ των μαθητών που έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα ανέρχεται σε 71%, έναντι 83% των μαθητών που υποστηρίζονταν μόνο από φροντιστήριο και 82% των μαθητών που υποστηρίζονταν με συνδυασμό φροντιστηρίου και ιδιαίτερων μαθημάτων.

Το κόστος

Το συνολικό μέσο κόστος εξωσχολικής υποστήριξης ενός μαθητή στο Λύκειο ανέρχεται στα 9.000 ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα της Palmos Anlysis, με το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης να αφορά στην Γ’ Λυκείου (42%). Το κόστος των ιδιαίτερων μαθημάτων είναι πάνω από 25% μεγαλύτερο από το κόστος του φροντιστηρίου. 
Ταυτότητα έρευνας: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε πανελλαδικό δείγμα 534 γονέων αποφοίτων Λυκείου της τελευταίας πενταετίας (από το 2009 και μετά), το χρονικό διάστημα 11 Δεκεμβρίου 2013 – 19 Ιανουαρίου 2014.