16 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της ΦΛΣ για τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας της κ. Καραμολέγκου για τη θέση του κοσμήτορα της ΦΛΣ από το Σ.Ι.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. εκφράζει την εντονότατη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ιδρύματος του Ε.Κ.Π.Α. επιχειρεί να αποκλείσει τη μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα στη Φιλοσοφική Σχολή, της Καθηγήτριας Ελένης Καραμαλέγκου, η οποία χαίρει ευρείας εκτίμησης και αναγνώρισης τόσο στη Φιλοσοφική Σχολή – την οποία υπηρέτησε από διοικητικές θέσεις επί σειρά ετών ως Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, ως μέλος της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. και ως Κοσμητεύουσα – όσο και στον ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο. Πρόκειται για απόφαση αυθαίρετη και παράνομη, χωρίς κανένα έρεισμα στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχετικές διαδικασίες.


Αυτή η αυταρχική και αντιδεοντολογική ενέργεια του Σ.Ι. του Ε.Κ.Π.Α. καταλύει το θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και προσβάλλει τη νοημοσύνη των συναδέλφων-μελών του εκλεκτορικού σώματος της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς τους υποδεικνύει ποιος «πρέπει» ή «δεν πρέπει» να εκλεγεί στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής.