6 Μαρτίου 2013

Αναλυτικά η Απόφαση του φοιτητικού συλλόγου, όπως προέκυψε από τη σημερινή συνέλευση.

Παρακάτω, παραθέτουμε το πλαίσιο το οποίο υπερψηφίστηκε στη σημερινή συνέλευση. Το πλαίσιο αυτό προέκυψε από συνδιαμόρφωση της πρότασης της Κίνησης Φοιτητών Φιλοσοφικής και της πρότασης βασισμένη στην απόφαση του συλλόγου από τη Γενική Συνέλευση της προηγούμενης εβδομάδας. 
Εμείς από την πλευρά μας, στηρίξαμε αυτό, το "Ενωτικό Αγωνιστικό Πλαίσιο", γιατί θεωρούμε ότι εξασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό τόσο την αναγκαία πολιτική ανάλυση η οποία πλαισιώνει την αντίδρασή μας στο Σχέδιο Αθηνά όσο και τη μαζικότητα και την αποτροπή του άσκοπου διαχωρισμού των φοιτητών, γεγονός που φάνηκε και από το αποτέλεσμα. Άλλωστε, η επί της ουσίας συνδιαμόρφωση, "από τα κάτω", όλων των πληττώμενων φοιτητών, όταν γίνεται με ειλικρίνεια, αναφορικά με τα προβλήματα που μας αφορούν, και από αμοιβαίες υπερβάσεις συναντά το μοντέλο της "αμεσοδημοκρατίας" το οποίο υποστηρίζουμε για τις Γενικές μας Συνελεύσεις.