26 Μαρτίου 2013

Με αφορμή την 25η Μαρτίου...“ Ὅσοι τὸ χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αἰσθάνονται,

ζυγὸν δουλείας ἂς ἔχωσι·
θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἡ ἐλευθερία.”
Ἀνδρέας Κάλβος