12 Φεβρουαρίου 2013

Συνέντευξη Τύπου για το σχέδιο Αθηνά


Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου (Πέμπτη 14-02-2013, 12.00 το μεσημέρι)

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές σας προσκαλούμε στην συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14.02.2013 στις 12.00 το μεσημέρι στο Κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου! Η παρουσία σας είναι σημαντική!

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης

Όπως ήδη γνωρίζετε το σχέδιο «Αθηνά» προβλέπει για τη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. τα εξής:

α) Συνένωση των Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε
ένα νέο, υδροκέφαλο Τμήμα «Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας» με πέντε
κατευθύνσεις: 1. Αγγλικής Γλώσσας, 2. Γαλλικής Γλώσσας, 3. Γερμανικής
Γλώσσας, 4. Ιταλικής Γλώσσας, 5. Ισπανικής Γλώσσας

Η ενδεχόμενη εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα έχει ολέθριες επιπτώσεις στη
δομή και τη φυσιογνωμία της Σχολής, στο επίπεδο σπουδών των φοιτητών και
φοιτητριών της, στα επαγγελματικά τους δικαιώματα, στο διδακτικό και
ερευνητικό έργο των μελών Δ.Ε.Π., καθώς και στις διεθνείς σχέσεις των
Τμημάτων αυτών με αντίστοιχα Τμήματα και Σχολές του εξωτερικού.
Επιθυμώντας να ενημερώσει την κοινή γνώμη για τους σοβαρότατους κινδύνους
που εγκυμονεί το σχέδιο "Αθηνά" για τη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α., ο
Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής σας προσκαλεί σε Συνέντευξη
Τύπου

την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013,

στις 12.00 το μεσημέρι,

στο Αμφιθέατρο "Άλκης Αργυριάδης"

(Κεντρικό κτήριο Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημίου 30).