18 Απριλίου 2013

Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών Συλλόγου Φιλοσοφικής Κ. Βάρναλης

Παράταξη   Ψήφοι 2013   Ποσοστό 2013    Ψήφοι 2012     Ποσοστό 2012   Μεταβολή

Σύνολο            2119                                               2379                               -260

Έγκυρα           2085               98,40%                  2329               97,90%          -244

Άκυρα                 34                 1,60%                      50                2,10%         -16

Λευκά                 32                 1,53%                      27                1,16%              +5

ΔΑΠ                  736                35.30%                   963                41,35%          -227

ΠΚΣ                  507                24.32%                    491                21.08%       +16

ΕΑΑΚ               438                21,01%                  294                12,62%      +144

ΠΑΣΠ               170                  8.15%                   332                 14,26%          -162

ΑΡΕΝ               138                  6,62%                    186                  7,99%         -48

ΠΟΡΕΙΑ             43                  2,06%                     25                  1,07%          +18          

ΑΓ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ   21                  1,01%                      11                  0,47%            +10