Την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στην κατασκευάστρια εταιρεία του Μετρό Θεσσαλονίκης ΑΕΓΕΤ και την Αττικό Μετρό για το σε ποιου τα χέρια θα ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο μάλιστα βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του εισαγγελέα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων, και ενώ δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τις μαζικές απολύσεις (400 στο σύνολο) εργαζομένων στο αρχαιολογικό έργο του μετρό, η εταιρεία προχώρησε στις απολύσεις 15 επιπλέον αρχαιολόγων. Οι απολύσεις αποφασίστηκαν μονομερώς από τον κύριο και τον ανάδοχο του έργου παρακάμπτοντας κατάφωρα την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία αποτελεί τον καθ' ύλην αρμόδιο φορέα για τη διαχείριση του προσωπικού του, που ορίζεται "καθ' υπόδειξιν" της.

Η συγκεκριμένη μεθόδευση "συνιστά ευθεία παρέμβαση στο αρχαιολογικό έργο και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους εκχώρησης μέρους του ελέγχου του από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία στην ιδιωτική βούληση των εκάστοτε αναδόχων" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων σημειώνοντας επίσης ότι στην περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης "επιχειρείται η εκχώρηση πρωτοφανών δικαιωμάτων σε αναρμόδιους παράγοντες, για τη δημόσια διαχείριση του πολιτισμού, καταστρατηγώντας έτσι τον Αρχαιολογικό Νόμο".

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΚΑ ζητεί την άμεση ανάκληση των 15 απολύσεων, την άμεση εφαρμογή του Αρχαιολογικού Νόμου και καμία παρέκκλιση από τις διατάξεις του.